603 501 955, 731 495 746
 m.rychlikova@seznam.cz 
 facebook
 instagram

Po-Pá 8:00 - 17:00
So 8:00 - 11:00
Ne Zavřeno

Květomluva – symbolika květin

Květiny mluví nejkrásnějším jazykem světa… Pomůžeme Vám této řeči porozumět

„Nechat mluvit květinu“ nebo „něco říci květinou“ – tyto citáty naznačují význam květin v naší řeči. Protože nejenom slovy můžeme vyjádřit naše myšlenky a pocity… Dříve neměli milenci tolik možností se volně scházet jako dnes, společenská pravidla jim to nedovolala. Proto vkládali svoje přání, stížností nebo prosby do kytice. Květiny byly zašifrovaným vzkazem pro to, co chtěli lidé říct nebo na co se chtěli otázat, ale neodvážili se to vyslovit nebo prostě nemohli.

Kdo ovládal řeč květin, mohl o něčem výmluvně přesvědčit svou milovanou/milované, a to zcela beze slov. Dnes tuto řeč již často nevyužíváme, protože ji opravdu málokdo z lidí ovládá. Druh květiny a její barva může říct mnohem více, než bychom dokázali pouhými slovy.

 

Ale jak se to vůbec stalo, že k nám květiny začaly mluvit? Kdo za to může?

Vraťme se na počátek 18. století k Lady Mary Wortley Montanu, která za svého času cestovala do Orientu a podávala zprávy o komunikaci skrze květiny ve svých „Dopisech z Orientu“. Přibližně v této době se dostala „řeč květin“ na veřejnost a začala se běžně používat.

Předtím byly květiny v Evropě sice znamením lásky a galantnosti, ale teprve od této doby dostaly nový, zcela netušený rozměr. Kromě toho, že byly krásné, měly v sobě skryté tajemství. Kytice z jednoho druhu květin nebyly do poloviny devatenáctého století běžnou záležitostí a tak vznikl bohatý systém znaků, skoro tak komplikovaný jako cizí řeč. Podle toho, jak se kombinovaly rozličné květiny, měnil se jejich význam. Básníci, skladatelé a malíři jich používali v jejich dílech jako symbol. Mnoho obrazů květinových zátiší ze 17. století by nám tedy bylo lépe srozumitelných, pokud bychom ovládali květinovou symboliku.

Každý druh květiny, její zaříznutí a naaranžování má svůj význam. Roli hrají i zdánlivé maličkosti jako to, zda jsou květy sklopené nebo vzpřímené. Některé významy byly tak precizní, že kupříkladu pozvání na schůzku zvadlými růžemi znamenalo hodinovou schůzku, zatímco kytice otočníku s omamnou vanilkovou vůní již dvě hodiny. Všechno mělo přesný význam – kytice, na které byla uvázaná stužka napravo, symbolizovala obdarovaného, zatímco stužka napravo toho, kdo kytici daroval. A nakonec…pokud byla stužka uvázaná směrem dolů, obsah celé výpovědi byl zcela opačný. A nyní několik praktických informací o řeči květin. Mohli by se Vám totiž hodit, nejenom jako pěkný a výmluvný dárek, ale také proto, aby se Vám nestal nepěkný trapas, pokud někoho obdarujete nevhodnou květinou.


Afrikán

Neveliké žlutooranžové květinky často zdobící zahrádku nebo balkon vypovídají o nehynoucí lásce a odhodlanosti překonat všechny její překážky a nástrahy.

Fialka

Jedná se o velice rozšířenou květinu, který skýtá více než 500 druhů. Setkáme se u ní s různou terminologií, důležité pro nás ale je, že violka i fialka je ta samá rostlina. Legenda vypráví o pasáčkovi Atysovi, který byl tak krásný, že po něm zatoužila samotná bohyně Kybela. Atys se ale zamiloval do jiné ženy a chtěl se s ní oženit. Bohyni Kybelu to rozzlobilo a Atyse v průběhu svatební hostiny unesla. Atys ze zoufalství spáchal sebevraždu a ze země, kterou potřísnil svou krví, vyrostly fialky.

V květomluvě je fialka vyjádřením lásky. Modrá fialka je prosbou o vyslyšení lásky, žlutá značí slib věrnosti a bílá je zármutkem nad prchajícím štěstím.

Gerbera

V této krásné a přitom jednoduché květině se skrývá velká upřímnost.

Gladiola

Gladiolou můžete vyjádřit, že potřebujete více času. Gladiola totiž říká: „Nespěchej na mě…“

Karafiát

Pokud chcete darovat nebo obdržíte karafiát, je zde rozhodující barva. Bílý je touhou po lásce obdarovaného a nedočkavostí na vyznání se, červený znamená obdiv, ale žlutý zklamání. Nakonec si také všímejme, zda karafiát voní, či ne. Pokud voní, jedná se o čisté přátelství, pokud ne, tak je vyjádřením krásy zevnějšku, ale nevalné vnitřní hodnoty.

Narcis

Tuto květinu si spojujeme se sebeláskou a přílišnou zahleděností do sebe sama. Legenda praví, že mládenec, který se zamiloval do svého obrazu, byl proměněn v květ narcisu. Pokud tedy dostaneme narcis, je na čase zamyslet se nad přehnanou sebeláskou.

Růže

Symbolika růže spadá až do antiky. Zde symbolizovala pomíjivost života, neboť rychle uvadá. Antické báje popisují růži jako pozůstatek ranních červánků na zemi. Někdy se spojuje přímo s řeckými bohy a to kupříkladu s Adónisem, z jehož krve vznikla. Rudá barva nás také upozorňuje na krev Afrodity, která se zranila o její trny. S růží si spojujeme také bolest (Není růže bez trnů) a kvůli jejím lehce opadajícím korunním lístkům i pomíjivost a smrt. Římané slavili na jaře Dies Rosae, tedy jakési panychidy, nebo-li smuteční obřady. Jednalo se de facto o dušičky. U Germánů se také spojovaly růže se smrtí. Zasazovaly se na obětních místech nebo na hrobech. Ve východním Švýcarsku dosud existuje pojmenovaní pro hřbitov, které zní „Růžová zahrádka“(Rosengarten).

Ve středověku byla růže ve spojení s uctíváním panny Marie důležitým křesťanským symbolem. Marie dostala dokonce přívlastky jako Růže bez trnů nebo Nejkrásnější růže mezi ženami. A nejen v křesťanství platí růže jako důležitý náboženský symbol, je tomu tak i v islámu. Jak tedy můžeme vidět, tato květina k lidem v historii promlouvala různými způsoby a v každé historické epoše měla trochu jiný význam. V dnešní době je nejvíce spojována s láskou, protože symbolizuje vše, co láska přináší. Tak jako láska pomalu rozkvétá, rodí se růže z poupěte. Může i zranit svými trny, bodne do prstu, tak jako láska do srdce.

Důležité je si uvědomit, že podle barvy růže se mění její význam.

Růže bílá – čisté svědomí, čistota
Růže žlutá – žárlivost
Růže oranžová - touha
Růže červená – náležím zcela tobě
Růže rudá - miluji tě
Růže rudá, kytice – vyjádření díků

Slunečnice

Proč se slunečnice otáčejí za sluncem? Opět nahlédneme do antických mýtů. Podle jednoho z nich to má na svědomí nymfa Klytie. Zamilovala se do boha slunce Helia a ze žárlivosti ublížila jeho milence. Byla potrestána tím, že ji bohové proměnili v květinu, která se neustále otáčí za tím, koho miluje.

V řeči květin značí slunečnice přílišnou pýchu.

Tulipán

Tato krásná květina původem z Číny, která se v současné době spojuje nejvíce s Nizozemím, je také ideální květinou k vyjádření lásky, tedy pokud má červený květ. Žlutý tulipán značí přílišnou pýchu obdarovaného a oranžový povrchní krásu bez duševních kvalit.

A zde jsou krátké informace ke květinám, které jste výše nenašli

Afrikán - Nepřestávám tě milovat, Mé srdce nezná falše ani nevěry a tluče jen pro tebe.
Aloe - Tys mi ublížila /oklamals mne
Aloe květ - Přemáhej svoji žárlivost
Amarylis - pýcha
Ananas - Prosím, alespoň jednu hubičku
Astra - Proč mne zastupuješ. Zůstaneš mi věrná
Azalka - Dávej na sebe pozor, Vznětlivost
Bazalka pravá - Měli bychom se lépe poznat..
Begonie - Dej si pozor
Borůvka černá - Tys mi vším, má lásko
Brambořík - Končím
Břečťan popínavý - Naše láska nepomine. Nic na světě nás nemůže rozloučit
Citron - Nesmím tě milovat
Citronový list - Proč mě trápíš?
Cypřiš - Neplač, má milá, však se brzy zase sejdeme
Česnek - Jsi mi docela protivný
Fiala bílá - Kam prchlo naše štěstí, naše naděje?
Fiala jarní - Celé mé srdce patří jen tobě
Fiala letní - Tvé rty jsou krásné
Fiala zimní - Toužím neustále po tobě
Fiala žlutá - Zůstanu ti stále věrný. Blázen, kdo miluje, blaženější, kdo jest milován
Frézie - Nepozbývej naděje.
Fuchsie - Byl bych šťastný, kdybys mě mohla milovat .Trápím se, že ti svoji lásku nemohu vyjeviti
Gerbera - Jsem upřímný
Gladiol - Nelekám se žádného nebezpečí, Nespěchej na mne, přímnost
Heřmánek pravý - Již nikdy tě neuvidíme
Hortenzie - Snadno jsi zapomněla. Jak jsi mohla zapomenout
Hořec žlutý - Láska je hoře. Děkuji ti za všechno
Hyacint - Miluji tě.Srdce mé náleží jen tobě
Hyacint bílý - Nejsem ti nakloněna
Hyacint červený - Rád na tebe vzpomínám
Hyacint modrý - Zachovám tě v paměti
Hyacint fialový - Omlouvám se, Odpusť, Smutek
Hyacint růžový - Je to hra
Hyacint žlutý - Žárlivost
Chrpa -Jsem šťastný
Chryzanthema obecně - přátelství
Chryzanthema bílá - pravda
Iris - Mám pro tebe zprávu, Jsem nejraději o samotě, Projev úcty, Víra, Naděje
Jiřinka - Pýcha zastiňuje tvou krásu
Jiřinka proměnlivá - Popřej mi více trvalé lásky
Kaktus - Naše štěstí bylo krátké, trvalo jen okamžik
Kala - Proč jsi tak chladná, Krása
Kalina - Jsi ke mně chladná jako led
Kamélie obecně - Přeji hodně štěstí
Kamélie bílá - Jsi rozkošná
Kamélie růžová - Toužím po tobě
Kamélie rudá - Smysl mého života
Kamélie japonská - Nikdy se nevzdám lásky k tobě!
Kapradí - Miluji tě od prvního spatření
Karafiát - Roznítila jsi mou lásku
Karafiát bílý - Nejistota je trapná, rozhodni se brzy
Karafiát červený - Tvé zdráhání mi působí rozpaky
Karafiát jednoduchý - Jsem zadána
Karafiát planý - Mohu ti věnovati pouze přátelství, ale nikdy lásku
Karafiát vonící - Naše přátelství je čestné a má vnitřní hodnotu
Karafiát fialový - Náladovost
Karafiát nevonící - Jsi krásná, ale tvůj charakter není valný
Karafiát růžový - Nikdy nezapomenu
Karafiát vonící - naše přátelství je čestné a má vnitřní hodnotu
Karafiát žíhaný - Odmítnutí
Karafiát žlutý - Zklamání, Opovržení, Odmítnutí
Kávovník arabský - Neodloučím se od tebe
Kopretina - Tvá krása je jen pýchou
Kosatec - Tiché vody břehy lámou, Pouze ty mi můžeš vrátit klid
Krokus - Radost
Levandule lékařská - Tvá slova nejsou upřímná, nerozumím jim proto
Lilie bílá - Věřím ti že jsi nevinná, nic nedám na lidské řeči
Lilie červená - Nebaž po bohatství!
Lilie bílá - Skromnost a nevinnost zdobí tebe, Je báječné být s tebou
Lilie oranžová - Nenávist
Lilie žlutá - Falešná krása
Lilie zlatá - Vroucná je moje láska k tobě
Maceška - Trápíš mne velice
Magnólie - Neviděl nikdo, když jsem tě líbal?
Mech - Jsi tvrdohlavá
Narcis - Koho by neupoutala tvá krása? Zůstaň stále taková
Narcis bílý - Vynikáš hrdostí. Hrdost tvá činí tě směšnou/ným
Narcis žlutý - Proč chceš zmařit naši lásku? Závidím každému, na něhož pohlédneš
Orchidea - Je možné tvé srdce obměkčit?
Orchidea Cattleya - Zralá krása
Palmový list - Žijeme v míru
Pelargónie - Skloň se ke mně!
Petrklíč - Kdo je pánem tvého srdce?
Petunie - Vztek
Pivoňka - Minula krásná doba naší lásky
Pomněnka - Nezbývá nám nic nez vzpomínání
Rozmarýna - Chci být jen tvou
Růže - Vyznávám ti lásku
Růže bílá - Soužím se, neboť jsi mnou opovrhla
Růže bílá plný květ - Nevinnost, Jsi božská
Růže bílá poupě - Příliš mladá na lásku
Růže červená - Náležím zcela tobě
Růže oranžová - Touha
Růže planá - Tvá láska nepotřebuje ozdob
Růže rudá - Miluji tě
Růže rudá kytice plný květ - Vděk, Vyjádření díků
Růže rudá & bílá - Jednota
Růže rudá & žlutá - Blahopřeji
Růže růžová - Věř mi, Půvab
Růže růžová & bílá - Vždy tě budu milovat
Růže jasně červená - Jsem velmi blažen tvojí láskou
Růže měsíční - Nemohu se nasytit chvil s tebou prožitých
Růže planá - Tvá láska nepotřebuje ozdob
Růže plná - Proč odpíráš mi lásku svoji?
Růže stolistá - Obdivuji se ti
Růže žlutá - Žárlím na tebe
Růžičková větvička - Ne!
Růžové poupě - Musím věřit ve štěstí
Růžový list - Ano!
Slunečnice - Nemůžeš se zříci alespoň trochu své hrdosti?
Šeřík - Miluješ mě opravdu?
Tabákový květ - Dovedeš mne obveselovat
Tulipán - Jsi skvělý milenec
Tulipán rudý - Miluješ nádherně
Tulipán žlutý - Ve tvém úsměvu je slunce
Tulipán různobarevný - Máš krásné oči
Vánoční růže - Přání dobré nálady
Violka vonná - Mé nároky jsou skromné
Violka vonná - bílá - Tajná láska je nejsladší
Violka vonná - modrá - Srdce spojená věrnu láskou nikdo nerozloučí
Violka vonná - žlutá - Vezměme se, než uprchne naše mládí
Zvonek - Kdy tě zase uvidím?

Co řeknete květinou https://www.kvetinyrychlikova.cz/ Super User